Autisme en Depressie

Het is geen geheim dat autisme en depressie vaak samengaan. Uit onderzoek is zelfs gebleken dat bijna een derde van de volwassenen met een autismespectrumstoornis ook aan een depressie lijdt. Dat is een veel hoger percentage dan bij mensen zonder autisme, waar slechts zo’n 7 procent van de volwassenen aan een depressie lijdt.  Waarom is er dan zo’n sterk verband tussen autisme en depressie? Er zijn een paar redenen. Ten eerste hebben mensen met autisme vaak moeite met socialiseren en communiceren met anderen, wat kan leiden tot gevoelens van isolatie en eenzaamheid. Daarnaast hebben veel mensen met autisme ook moeite met het verwerken van verschillende soorten zintuiglijke informatie, wat overweldigend en uitputtend kan zijn. Al deze factoren kunnen bijdragen tot een verhoogd risico op het ontwikkelen van een depressie.  

Wat is een depressie?

Depressie is een van de factoren die bijdragen aan een autistische burnout. Depressie is een aandoening die gekenmerkt wordt door gevoelens van verdriet, leegte, waardeloosheid en hopeloosheid. Mensen met een depressie hebben vaak moeite om ‘s morgens uit bed te komen, hebben moeite zich te concentreren op het werk of op school en kunnen hun belangstelling verliezen voor dingen waar ze vroeger van genoten. Depressie kan worden veroorzaakt door een aantal zaken, waaronder genetica, levensgebeurtenissen en chemische onevenwichtigheden in de hersenen.

Autisme en depressie

Mensen met autisme zijn om een aantal redenen vatbaarder voor depressie. Ten eerste hebben mensen met autisme vaak moeite met socialiseren en contact maken met anderen. Dit kan leiden tot gevoelens van isolatie en eenzaamheid, wat veel voorkomende triggers zijn voor depressie. Daarnaast hebben mensen met autisme de neiging gefixeerd te zijn op routine en verandering. Dus als iets hun routine verstoort kan dat een al dan niet gecombineerd met andere factoren een depressie uitlokken. Ten slotte hebben mensen met autisme meer kans op gelijktijdige medische aandoeningen zoals angst of ADHD, die beide het risico op het ontwikkelen van een depressie vergroten.

Risicofactoren voor depressie bij mensen met Autisme

Er zijn verschillende risicofactoren voor depressie bij mensen met Autisme. Deze omvatten o.a.:

 • Sociaal isolement

  Mensen met Autisme hebben vaak moeite met interactie met anderen. Dit kan leiden tot sociaal isolement en gevoelens van eenzaamheid.
 • Moeite met communiceren

  Mensen met Autisme kunnen moeite hebben met het communiceren van hun behoeften of het uiten van hun emoties. Dit kan het moeilijk maken om hechte relaties te vormen 
 • Beperkte interesses

  Mensen met Autisme kunnen geïnteresseerd zijn in slechts een paar dingen en niet veel hobby’s of vrienden hebben buiten hun directe familie 
 • Repetitief gedrag

  Mensen met Autisme kunnen zich bezighouden met repetitief gedrag, zoals heen en weer schommelen of wapperen met hun handen. Deze gedragingen kunnen rustgevend zijn, maar ze kunnen mensen met Autisme ook isoleren van anderen.
 • Angst

  Mensen met Autisme kunnen angst ervaren door hun sociale uitdagingen of repetitieve gedragingen. Angst kan ook veroorzaakt worden door overprikkeling door fel licht of harde geluiden.

Waarschuwingssignalen van depressie bij autisten

Er zijn een paar waarschuwingssignalen die erop kunnen wijzen dat iemand met autisme een depressie ontwikkelt. Deze omvatten o.a.:

 • Terugtrekken uit sociale activiteiten en zich terugtrekken in isolatie
 • Verlies van interesse in eerder genoten activiteiten
 • Moeite zich te concentreren of beslissingen te nemen 
 • Zich hopeloos of hulpeloos voelen 
 • Veranderingen in eet- of slaapgewoonten 
 • Overmatige bezorgdheid of angst 
 • Prikkelbaarheid of boze uitbarstingen 
 • Lichamelijke klachten zoals hoofdpijn of buikpijn

Tot slot

Er is niet één oorzaak voor depressie bij mensen met Autisme. Het is over het algemeen het gevolg van een combinatie van risicofactoren, zoals sociaal isolement, moeite met communiceren, beperkte interesses, repetitief gedrag, angst en andere. Als je je zorgen maakt dat jij depressief bent, is het belangrijk om met een arts te praten.

Enable registration in settings - general