Autisme soorten

De Autisme soorten zijn onder de naam Autisme Spectrum Stoornis gegroepeerd. Elke vorm van autisme heeft zijn eigen eigenschappen en bijbehorende beperkingen. Hoewel de mate van invloed natuurlijk per individu verschillend is, heeft autisme zijn beperkingen in communicatie en sociale interactie.

Autistische Stoornis

De meest bekende van de autisme soorten is de Autistische stoornis. Deze werd voorheen ook wel klassiek autisme genoemd en wordt gekenmerkt door verminderde communicatie, sociale interactie, beperkte gedragspatronen en interesses. Mensen met een autistische stoornis kunnen moeite hebben met verbale communicatie. Ze hebben moeite met het begrijpen van non-verbale signalen zoals gezichtsuitdrukkingen of gebaren. Vrienden maken is ook niet hun sterkste kant. Ze kunnen overweldigd raken door harde geluiden of drukke omgevingen en ongewone reacties vertonen op zintuiglijke prikkels. Er kunnen bovendien hyperactief gedrag, agressiviteit, somberheid, tics en dwangmatig gedrag optreden. Ook slaapproblemen en epilepsie komen voor. Verstandelijke beperking komen soms voor.

Syndroom van Asperger

Het syndroom van Asperger behoort tot de mildere vorm in de autisme soorten en die vaak wordt aangeduid als “hoog functionerend autisme”. Mensen met het syndroom van Asperger hebben meestal minder taalachterstand dan mensen met klassiek autisme, maar kunnen nog steeds moeite hebben met sociale interacties en communicatie. Ze kunnen ook beperkt gedrag vertonen, zoals repetitieve bewegingen of gefixeerd zijn op bepaalde interesses. Andere veel voorkomende kenmerken zijn het onvermogen om sarcasme of grappen te begrijpen, moeite met het interpreteren van lichaamstaal, onhandige bewegingen, moeite met het maken van oogcontact. Ook hebben ze moeite met het begrijpen van abstracte begrippen zoals humor of plagen.

PDD-NOS

Pervasive Developmental Disorder – Not Otherwise Specified (PDD-NOS) is een type autisme spectrum stoornis. Het wordt soms aangeduid als de “atypische” vorm in de autisme soorten. Dit omdat iemand enkele autisme symptomen kan vertonen, maar niet genoeg voor een diagnose in het autisme spectrum. PDD-NOS komt meestal voor bij mensen met mildere vormen van autistisch gedrag, zoals moeite met oogcontact en sociale interacties. Mensen met PDD-NOS kunnen ook vertragingen in de motoriek en taal vertragingen of stoornissen ervaren. Omdat de symptomen van deze personen vaak minder ernstig zijn dan bij andere vormen van autisme, kunnen zij zich beter redden op sociaal en academisch gebied. 

McDD

MCDD is eigenlijk een variant van PDD-NOS, geclassificeerd als een meervoudig complexe ontwikkelingsstoornis. Mensen met deze aandoening hebben moeite met het verwerken van informatie en het reguleren van hun emoties, wat leidt tot plotselinge woede-uitbarstingen of angst bij zelfs kleine stressfactoren. Ze hebben vaak moeite om onderscheid te maken tussen werkelijkheid en fantasie en hebben moeite met sociale interactie. Als gevolg daarvan kunnen zij de wereld als onveilig ervaren en overweldigd raken door complexe situaties, wat kan leiden tot intense angstreacties.

Het syndroom van RETT

Het Rett Syndroom is een zeldzamere vorm in de autisme soorten die vooral meisjes treft. het veroorzaakt problemen met de lichamelijke coördinatie, de spraakontwikkeling en andere vaardigheden zoals het gebruik van gebruiksvoorwerpen of het spelen van spelletjes. Childhood Disintegrative Disorder omvat symptomen die lijken op die van de Autistische Stoornis. In 1999 werd ontdekt dat het om een genetische afwijking gaat en staat het niet meer in de DSM-5 (2013) vermeld.

Syndroom van Heller

Kinderen met het Heller Syndroom ontwikkelen zich de eerste twee jaar van hun leven normaal. Voordat zij echter tien jaar oud zijn, ervaren zij een achteruitgang in hun taal- en sociale vaardigheden, communicatievaardigheden en motoriek. Dit gaat gepaard met het ontstaan van beperkt, repetitief of stereotiep gedrag dat gewoonlijk wordt geassocieerd met vormen van autisme.

Enable registration in settings - general