Autistische Burnout

Autistische burnout is een reëel en een veel voorkomend probleem. Het is een toestand van fysieke, emotionele en mentale uitputting die veelal wordt veroorzaakt door de uitdagingen van het leven met autisme, terwijl je je ook moet conformeren aan de maatschappelijke verwachtingen. De druk om aan deze verwachtingen te voldoen kan overweldigend zijn. Een autisme burnout wordt gekenmerkt door depressie, angst en chronische vermoeidheid. Het kan worden veroorzaakt door een aantal factoren, zoals bijvoorbeeld; sociaal isolement, moeite met communiceren of zintuiglijke overbelasting. 

Hoewel een burnout niet uniek is voor mensen met autisme, zijn ze er vatbaarder voor door de toegenomen eisen die de maatschappij aan hen stelt.
Een autistische burnout kan zich op veel verschillende manieren uiten, maar enkele veel voorkomende symptomen zijn: je geïsoleerd en alleen voelen, te veel of te weinig slapen, moeite hebben om je te concentreren of te focussen.

De Symptonen van een Autistische Burnout

Autistische burnout geeft een uitgeput, hopeloos en eenzaam gevoel. Als je moeite hebt om de eisen van het dagelijks leven bij te houden, is het belangrijk om je bewust te zijn van de waarschuwingssignalen van een autistische burnout.

Hier zijn 10 van de meest voorkomende symptomen.

 • Je volledig uitgeput voelen, zowel lichamelijk als geestelijk
 • Interesse verliezen in dingen die je vroeger vreugde brachten
 • Moeite hebben je te concentreren of dingen te onthouden
 • Je overweldigd voelen door sociale interacties
 • Je terugtrekken van vrienden en familieleden
 • Het gevoel hebben dat het leven zinloos is of dat je niets goed kunt doen
 • Moeite hebben om elementaire zelfzorgroutines zoals douchen of regelmatig eten vol te houden
 • Plotselinge veranderingen in stemming of gedrag ervaren
 • Last hebben van hoofdpijn, buikpijn of andere lichamelijke kwalen zonder duidelijke oorzaak 
 • Gedachten aan zelfbeschadiging

De Oorzaak

Er zijn veel factoren die kunnen bijdragen aan een autisme burn-out. Een van de meest voorkomende is chronische stress. Autistische mensen leven vaak met constante stress door de uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden bij het navigeren in een wereld die niet voor hen ontworpen is. Ze kunnen moeite hebben met dingen die voor neurotypische mensen vanzelfsprekend zijn, zoals sociale interacties, zintuiglijke overbelasting en het communiceren van hun behoeften. Deze constante stress kan leiden tot een burn-out als er niet goed mee wordt omgegaan.

Enkele oorzaken van een autisme burnout

 • Sociaal isolement

Moeite met communiceren en omgaan met anderen kan leiden tot gevoelens van isolatie en eenzaamheid. Dit kan worden verergerd door pesten of afwijzinging.

 • Moeite met communiceren

Veel autisten hebben moeite om hun behoeften en wensen verbaal uit te drukken. Dit kan leiden tot frustratie en het gevoel dat je niet gehoord of begrepen wordt.

 • Zintuiglijke overbelasting

Een overgevoelig zenuwstelsel kan alledaagse prikkels overweldigend maken. Dit kan leiden tot uitputting en depressie.

 • Repetitief gedrag 

Zich bezighouden met repetitief gedrag (bijv. handen schudden, schommelen) kan kortstondig verlichting geven van angst of zintuiglijke overbelasting, maar leidt uiteindelijk tot verdere uitputting.

Andere bijdragende factoren zijn onrealistische verwachtingen, gebrek aan steun, en ontoereikende diensten en middelen. Van veel autisten wordt verwacht dat ze zich conformeren aan neurotypische normen, ondanks het feit dat ze neurologisch anders zijn. Dit kan uiterst frustrerend en overweldigend zijn, en leiden tot gevoelens van ontoereikendheid en mislukking. 

Hoe kan ik een autistische burnout voorkomen? 

Er zijn verschillende dingen die je kunt doen om een autisme burnout te voorkomen of te beheersen. Een van de belangrijkste is het opbouwen van een ondersteunend netwerk van vrienden, familieleden, therapeut of anderen die je ervaring begrijpen. Deze mensen kunnen steun bieden. 

Daarnaast is het belangrijk om aan zelfzorg te doen door tijd te maken voor activiteiten die je gelukkig maken en je helpen ontspannen. Dit kan bijvoorbeeld lichaamsbeweging zijn, of tijd buiten doorbrengen. Zoek tenslotte professionele hulp als je het gevoel hebt dat je moeite hebt met het dagelijks leven. Een therapeut kan je extra steun en begeleiding bieden.  

Er zijn veel online bronnen beschikbaar die je kunnen helpen bij het begrijpen van autistische burnout symptomen, waaronder forums voor andere mensen met autisme. Deze kunnen nuttig zijn als je in een isolement negatieve gevoelen ervaart. 

Hoe ga je om met een autisme burnout?

Er zijn veel verschillende copingstrategieën die je kunt gebruiken om autistische burnout te beheersen. Hieronder staan enkele voorbeelden 

 • Neem regelmatig rustpauzes; zoek een veilige plek waar je kunt ontspannen en opladen.
 • Maak een dagboekschema voor jezelf, plan tijd in voor activiteiten die je leuk vindt, zoals knutselen of wandelen. 
 • Probeer visualisatie-technieken en andere zelfhulpmiddelen te gebruiken om te ontspannen.
 • Praten met betrouwbare mensen die je begrijpen en steun bieden.
 • Gebruik mindfulness-oefeningen om bewust aandacht te geven aan het moment en je gevoelens van stress te verminderen.
 • Zoek professionele hulp indien nodig, zoals een therapeut die kan helpen bij het verwerken van negatieve gevoelens.  

Behandeling van een autisme burnout!

De behandeling van autistische burnout hangt af van de onderliggende oorzaken, maar kan bestaan uit: 

 • Sociale vaardigheidstraining

Dit kan helpen effectiever te leren communiceren en zinvolle relaties op te bouwen.

 • Cognitieve gedragstherapie

Deze vorm van therapie kan autisten helpen hun angst en depressie te beheersen door negatieve gedachtepatronen te veranderen.           

 •  Medicatie

In sommige gevallen kan medicatie nodig zijn om onderliggende aandoeningen zoals angst of depressie te behandelen. Raadpleeg natuurlijk eerst je huisarts!

 •  Ergotherapie

Dit kan autisten helpen sensorische verwerkingsproblemen te beheersen en hulpmiddelen te ontwikkelen om op een meer hanteerbare manier met alledaagse prikkels om te gaan. Als professionele hulp nodig is, kan therapie een goede optie zijn. Met de juiste steun, begrip en zelfzorg kan autistische burn-out beter worden behandeld en voorkomen

Tot slot

Er zijn veel verschillende manieren om met autistische burnout om te gaan, afhankelijk van de onderliggende oorzaken, maar met de juiste hulp en steun is de burnout te overwinnen. Houd er rekening mee dat het herstellen van autistische burnout tijd kan kosten Dus zorg ervoor dat je investeert in jezelf. Neem rust, praat met betrouwbare mensen en zoek professionele hulp.

Enable registration in settings - general