Centrale Coherentie

Centrale coherentie verwijst naar iemands vermogen om de wereld te begrijpen door de details die hij waarneemt te begrijpen en te interpreteren in de context van het geheel. Het beschrijft vaak iemands vermogen om schijnbaar ongelijksoortige stukjes informatie te nemen en te zien hoe ze bij elkaar passen.

Centrale coherentie een cognitief proces dat iemand helpt zin te geven aan wat hij waarneemt door te begrijpen hoe dingen zich tot elkaar verhouden. Het stelt iemand in staat om details vanuit meerdere perspectieven te bekijken, zodat hij een holistisch beeld van zijn omgeving kan creëren. Als iemand bijvoorbeeld naar een schilderij zou kijken, zou zijn centrale coherentie hem in staat stellen te begrijpen hoe alle elementen van het schilderij als een geheel samenkomen.

Centrale Coherentie en Autisme

Mensen met het autisme hebben vaak moeite met bepaalde aspecten van centrale coherentieverwerking. Ze hebben de neiging zich te concentreren op details en missen het grotere geheel, wat kan leiden tot problemen in sociale situaties en ook tot problemen met academische prestaties. Iemand met autisme kan bijvoorbeeld moeite hebben op school omdat hij niet in staat is verschillende concepten samen te voegen tot één samenhangend begrip. Dit probleem kan zich ook manifesteren in de communicatie, waar mensen met autisme moeite kunnen hebben om gesprekken te volgen omdat ze gericht zijn op specifieke woorden of zinnen in plaats van de algemene betekenis ervan te begrijpen.

Tekenen van problemen met centrale coherentie bij autisme 

Mensen met autisme hebben vaak moeite met centrale coherentieverwerking omdat ze de neiging hebben zich te veel op details te richten en het grotere geheel te missen. Dit probleem kan zich op verschillende manieren manifesteren. Zoals moeite met het volgen van gesprekken of moeite met het begrijpen van abstracte concepten. Enkele andere tekenen dat iemand problemen heeft met centrale coherentieverwerking zijn:

  • Moeite om de verbanden tussen verwante onderwerpen of objecten te begrijpen 
  • Een onvermogen om gezichtsuitdrukkingen of lichaamstaal te interpreteren 
  • Moeite met het trekken van conclusies uit verschillende feiten of bewijspunten  
  • Moeite met het begrijpen van grappen of metaforen  
  • Te letterlijk zijn bij het interpreteren van verbale communicatie 

Communicatie tips 

Als je communiceert met iemand die problemen heeft met centrale coherentieverwerking, zijn er enkele dingen die je kunt doen om te helpen iemand beter te laten begrijpen en gemakkelijker verbanden te leggen. 

Hier zijn enkele tips:  

  • Deel complexe taken op in kleinere stappen, zodat ze zich niet overweldigd voelen
  • Gebruik visuele hulpmiddelen zoals diagrammen of illustraties bij het uitleggen van concepten 
  • Geef concrete voorbeelden in plaats van abstracte uitleg
  • Stel vragen die meer vereisen dan ja/nee antwoorden

Samenvattend

Centrale coherentieverwerking is een belangrijke cognitieve functie voor veel taken, waaronder het leren van nieuwe stof en het leggen van verbanden tussen verschillende ideeën en concepten. Mensen met autisme hebben vaak moeite met deze belangrijke vaardigheid door hun neiging om zich te veel op details te richten zonder het grotere geheel te zien.

Enable registration in settings - general