Kinderen met Autisme

Kinderen met autisme kunnen moeite hebben met sociale interactie. De duidelijke tekenen van autisme bij kinderen is al in vroeg stadium waar te nemen. Veel voorkomende kenmerken zijn een verminderd sociaal bewustzijn en moeite om vrienden te maken, beperkt of repetitief gedrag en problemen met het interpreteren van gezichtsuitdrukkingen, lichaamstaal en sarcasme.

Sociaal

Kinderen met autisme hebben vaak sociale problemen, omdat ze het moeilijk vinden anderen te benaderen en gesprekken te voeren. Dit wordt nog verergerd doordat ze moeite hebben om de subtiliteiten van toon en humor te begrijpen. Deze kinderen hebben vaak de neiging om alles wat gezegd wordt voor waar aan te nemen vanwege een beperkt interpretatievermogen. Om het nog ingewikkelder te maken, bezitten kinderen met autisme vaak een woordenschat die hun leeftijd al ver vooruit is.

Interesses

Veel kinderen met autisme hebben vaak zeer beperkte interesses. Daarbij hyperfocussen ze zich op één bepaald onderwerp en leren ze alles wat ze kunnen over dat onderwerp. Veranderingen in routine, zoals een nieuwe school, zijn voor hen ook moeilijk te verwerken. Verder is overmatig praten – ook als het gepast lijkt of niet – een ander kenmerk van Asperger. Gesprekken kunnen grotendeels eenzijdig zijn.

Vrienden

Vrienden maken kan een uitdaging zijn voor kinderen met autisme. Omdat ze moeite kunnen hebben zich te verhouden tot hun leeftijdgenoten. Bovendien kan te hard proberen in dit streven potentiële connecties nog verder wegdrukken. Een gemeenschappelijk kenmerk van autisme bij kinderen is het gebrek aan oogcontact tijdens het spreken. Repetitieve bewegingen zoals ronddraaien of heen en weer stuiteren worden vaak gebruikt door kinderen met autisme als strategieën om zichzelf te kalmeren in tijden van stress of angst.

Hoewel de symptomen van autisme bij elk kind anders kunnen zijn, hebben veel kinderen met Asperger moeite om over hun gevoelens te praten, of vinden het moeilijk om hun sociale vaardigheden te verbeteren. Therapieën zoals cognitieve gedragstherapie en sociale vaardigheidstraining kunnen nuttig zijn om kinderen met Asperger te helpen bij het verbeteren van hun communicatievaardigheden.

Herkennen van autisme bij kinderen

Elk kind is uniek en moet geaccepteerd worden om wie het is. Alleen omdat een bepaalde reeks symptomen op Autisme wijst, hoeft dat nog niets te betekenen, trek geen overhaaste conclusies. Elk kind ontwikkelt zich anders, soms duurt het op sommige gebieden langer dan verwacht, terwijl het op andere gebieden uitblinkt.

Hoewel autisme relatief vaak voorkomt bij kinderen, kunnen het bereik en de ernst van de symptomen aanzienlijk variëren. Kinderen met autisme kunnen speciaal onderwijs of therapie nodig hebben om hen te helpen de uitdagingen van de stoornis te overwinnen. 

Symptomen bij kinderen met autisme

  • Oogcontact vermijden
  • Geen Communicatie
  • Emotieloos
  • Geen fantasiespellen.
  • Repeterende bewegingen
  • Veel moeite met wijzigingen in planning, of volgorde
  • Kijkt niet op en reageert niet bij aanspreken
  • Herhaald dezelfde handelingen
  • Verlies van vaardigheden

Unieke vaardigheden bij kinderen met AS

Asperger-kinderen hebben unieke vaardigheden, meestal met een gemiddelde of bovengemiddelde intelligentie en taalvaardigheid. Kinderen met het syndroom van Asperger hebben vaak een hoger dan gemiddeld intellect. Ze kunnen aanleg hebben om complexe concepten en onderwerpen te begrijpen en een indrukwekkend geheugen hebben. Naast superieure cognitieve vaardigheden kunnen ze ook buitengewone creativiteit aan de dag leggen op gebieden als muziek, kunst of literatuur.

Enable registration in settings - general