PDD NOS kenmerken

PDD-NOS was een van de vijf categorieën van een autisme diagnose.
In het verleden werd de diagnose PDD-NOS gegeven als iemand enkele kenmerken van autisme vertoonde maar niet voldeed aan alle noodzakelijke criteria voor diagnose als autistische stoornis of Asperger.

PDD NOS Kenmerken waren onder meer:

 • problemen met het gebruik en begrip van taal
 • moeite om contact te maken met anderen
 • ongewoon gedrag tijdens het spelen met speelgoed
 • uitdagingen met veranderingen in de routine
 • repetitieve bewegingen of gedrag

In de DSM-5 zijn kenmerken van PDD-NOS en andere autismecategorieën gecombineerd en vallen nu in twee afzonderlijke categorieën: 

 • tekortkomingen in communicatie en interactie
 • beperkte of repetitieve bewegingen

Tekortkomingen in communicatie en interactie kan inhouden:

 • moeite met het beginnen of volhouden van een gesprek
 • beperkt oogcontact
 • moeite om emoties te uiten of die van anderen te begrijpen
 • non-verbale signalen zoals gezichtsuitdrukkingen en gebaren niet begrijpen
 • traag reageren als zijn of haar naam wordt geroepen

Beperkte of repetitieve bewegingen kan inhouden:

 • schommelen of het herhalen van woorden en zinnen
 • een behoefte aan routine en onrust wanneer plannen veranderen
 • verhoogde of verminderde gevoeligheid voor zintuiglijke stimulatie (geluiden, licht) 
 • een intense focus op specifieke voorwerpen of onderwerpen
 • voedselvoorkeuren of weigering van bepaald voedsel

Omgaan met PDD NOS

De symptomen van PDD-NOS kunnen een grote invloed hebben op iemands leven. Omdat de symptomen variëren van persoon tot persoon, kan het moeilijk zijn om te voorspellen hoe iemands leven eruit zal zien met deze diagnose. Vaak voelen mensen zich op een bepaalde manier geïsoleerd of buitengesloten, omdat ze niet in staat zijn sociale situaties goed aan te pakken. Veel mensen met PDD-NOS lijden aan angst en depressie als gevolg van hun stoornis, waardoor het lastiger wordt om invulling te geven aan hun dagelijkse activiteiten. Sommige kinderen hebben moeite met schoolwerk en ontwikkelingsactiviteiten, wat weer invloed kan hebben op hun toekomstperspectief als volwassene. Anderen kunnen problemen ondervinden bij het vinden en behouden van werk omdat ze moeite hebben met sociale interactie en communicatie.

Enable registration in settings - general