PDD-NOS

PDD-NOS is de afkorting van Pervasive Developmental Disorder-Not Otherwise Specified. 
Sinds de komst van DSM-5 in 2013 is PDD-NOS net als andere varianten van autisme ingedeeld in het autisme stoornis spectrum.

Wat is PDD-NOS

PDD-NOS is een autisme spectrum stoornis. Het bestaat uit een groep ontwikkelingsachterstanden die op autisme kunnen lijken, maar niet aan alle criteria voor een autisme diagnose voldoen. Mensen met deze stoornis hebben meestal moeite met communicatie en sociale interactie, evenals problemen met sensorische verwerking of motoriek. Ze hebben soms ook problemen met spraak, taal en leerstoornissen zoals dyslexie of ADHD.

PDD-NOS is een vorm van Autisme Spectrum Stoornis, wat betekent dat het onder de paraplu van autisme diagnoses valt. Het wordt beschouwd als minder ernstig dan andere vormen van autisme en kan vaak moeilijker te diagnosticeren zijn vanwege de unieke symptomen en kenmerken.

PDD-NOS kenmerken

De tekenen en symptomen van PDD-NOS verschillen per individu, maar er zijn enkele veel voorkomende indicatoren die erop kunnen wijzen dat een kind deze stoornis heeft. Kinderen met PDD-NOS vertonen veel van dezelfde symptomen als kinderen met andere vormen van autisme spectrum stoornis. Deze omvatten een vertraagde spraakontwikkeling of een gebrek aan verbale communicatie. Moeilijkheden bij het aangaan van relaties met leeftijdsgenoten of familieleden, repetitief gedrag zoals handgeklap of heen en weer schommelen. Moeite met het begrijpen van andermans gevoelens en standpunten, en moeite met de overgang tussen activiteiten of omgevingen.
Bovendien kunnen ze moeite hebben oogcontact te maken of te reageren op het roepen van hun naam.
Net als bij andere vormen van autisme komt ook bij PDD-NOS intelligentie in verschillende niveaus voor.

Diagnose

De diagnose kan op elke leeftijd worden gesteld, maar meestal treft het kinderen voordat ze de schoolleeftijd bereiken. PDD-NOS verschilt van andere autisme spectrum stoornissen doordat het niet voldoet aan alle criteria; in plaats daarvan vertoont het eigenschappen van meerdere soorten autisme spectrum stoornissen.

Behandeling

Gelukkig zijn er behandelingsmogelijkheden voor kinderen met PDD-NOS. Vroege interventieprogramma’s zijn beschikbaar en kunnen kinderen helpen belangrijke vaardigheden te ontwikkelen zoals communicatie, socialisatie en zelfzorg. Daarnaast kan ergotherapie helpen de motorische vaardigheden te verbeteren, terwijl logopedie kan helpen de verbale communicatievaardigheden te verbeteren. Gedragstherapie kan ook gebruikt worden om uitdagend gedrag zoals agressie of zelfverwonding te verminderen door hen positieve manieren te leren om zich te uiten en met anderen om te gaan in sociale situaties.  

Net als bij alle autistische stoornissen, biedt een vroege diagnose de beste kans om resultaten te optimaliseren – waaronder succes in het klaslokaal en het bereiken van onafhankelijkheid en een hoge levenskwaliteit als volwassene.

Samenvatting

Zoals eerder vermeld, geen twee individuen met PDD-NOS zijn hetzelfde. Ze kunnen eigenlijk verschillende sterktes en uitdagingen hebben. Als gevolg hiervan moeten behandelingen en interventies worden aangepast op basis van een grondige evaluatie door een gekwalificeerd ontwikkelingsexpert. De evaluatie moet rekening houden met aspecten zoals gedragsgeschiedenis, huidige symptomen, communicatiepatronen, sociale competentie en neuropsychologisch functioneren.

Tags:

Enable registration in settings - general