Syndroom van Asperger kenmerken

Kenmerken van het syndroom van Asperger

Mensen met het syndroom van Asperger vertonen verschillende kenmerken en symptomen die invloed hebben op hun sociale interactie, communicatie en interesses.

Kenmerken Asperger

Syndroom van Asperger kenmerken

Het syndroom van Asperger is een vorm van autisme waarbij mensen vaak normaal of bovengemiddeld intelligent zijn. Ze hebben normale taalontwikkeling en zelfredzaamheid, maar hebben moeite met sociale interactie en het begrijpen van de gedachten en gevoelens van anderen. Mensen met het syndroom van Asperger hebben beperkte interesses en activiteiten en vinden het vaak lastig om vriendschappen te sluiten en te onderhouden.

Een belangrijk aspect van het syndroom van Asperger is het beperkte begrip van sociale situaties en communicatie. Mensen met Asperger hebben vaak moeite om non-verbale signalen te interpreteren, zoals gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal. Dit kan leiden tot miscommunicatie en ongemak in sociale situaties. Daarnaast hebben mensen met het syndroom van Asperger vaak specifieke interesses en activiteiten waar ze zich volledig op kunnen focussen.

Hoewel mensen met het syndroom van Asperger normale taalontwikkeling hebben, kunnen ze soms moeite hebben met pragmatische aspecten van taal, zoals het begrijpen van sarcasme, ironie en figuurlijk taalgebruik. Ze kunnen communiceren op een directe en letterlijke manier, wat door anderen soms als vreemd kan worden ervaren.

Sociale interactie

  • Asperger kenmerken op het gebied van sociale interactie zijn onder andere moeite hebben met het begrijpen van sociale signalen en non-verbale communicatie, zoals gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal. Mensen met Asperger kunnen hierdoor vaak moeilijk inschatten hoe anderen zich voelen of wat ze bedoelen. Ook hebben ze vaak moeite met het maken en onderhouden van vriendschappen, doordat ze niet altijd goed kunnen aanvoelen wat sociaal passend gedrag is.

Communicatie

  • Bij communicatie omvatten de moeilijkheden onder andere het moeite hebben met het voeren van een tweezijdig gesprek en het begrijpen van figuurlijke taal. Mensen met het Asperger Syndroom nemen taal vaak letterlijk en hebben moeite met het begrijpen van sarcasme, ironie en subtiele hints. Ook kunnen ze zich soms herhalend of ongepast uiten, doordat ze moeite hebben met het inschatten van wat gepast is in een bepaalde situatie.

Interesses en gevoeligheid

  • Mensen met Asperger hebben vaak beperkte interesses en activiteiten. Ze kunnen zich intensief richten op één specifiek onderwerp of activiteit en hebben weinig interesse in andere zaken. Daarnaast kunnen ze gevoelig zijn voor geluiden, geuren en aanrakingen. Dit kan ervoor zorgen dat ze overprikkeld raken in bepaalde omgevingen en situaties.

Motorische onhandigheid

  • Een ander kenmerk van Asperger is motorische onhandigheid. Mensen met Asperger kunnen moeite hebben met het aanleren en uitvoeren van bepaalde motorische vaardigheden, zoals schrijven, knippen of fietsen. Dit kan invloed hebben op hun dagelijkse activiteiten en zelfstandigheid. Voor mensen met Asperger die worstelen met motorische onhandigheid zijn er therapiesessies om hun fijne motoriek te verbeteren. Ook kunnen ze leren hoe ze bepaalde taken op een andere manier kunnen uitvoeren. 

Repetitief gedrag

  • Mensen met autisme hebben de neiging om dezelfde bewegingen steeds te herhalen, waardoor ze soms moeite hebben om andere bewegingen uit te voeren. Fysiotherapie kan helpen bij het verminderen van dit soort gedrag en het verbeteren van de motorische vaardigheden.

Formeel taalgebruik

  • Mensen met Asperger kunnen een formeler taalgebruik hebben en de neiging hebben om zich aan de regels van de grammatica te houden. Ze kunnen ook een pedant zijn en elk klein foutje dat ze zien of horen, opmerken. Dit kan hen sociale vaardigheden beletten en maakt het moeilijker voor hen om zich aan te passen in een informele sociale setting.

Intensiteit van Zintuiglijke Ervaringen

  • Het Syndroom van Asperger kan gepaard gaan met een over- of onder-gevoeligheid voor prikkels. Dit kan leiden tot een verminderd of verhoogd bewustzijn van de echte wereld. Dit soort hyper-zintuiglijke prikkels wordt ook wel “hyper- of hypo-sensitiviteit” genoemd. Sommige mensen met Asperger kunnen moeite hebben met het verwerken van visuele prikkels en reageren erg geïrriteerd op fel licht of bepaalde kleuren. Anderen vinden aanraking heel vervelend of ongemakkelijk.

Sterke Focus op Details

  • Ze kunnen geneigd zijn om zich te concentreren op kleine details die anderen misschien niet eens zouden opmerken. Dit maakt hen goed in sommige onderwerpen en kan een voordeel zijn in sommige situaties, maar het kan ook betekenen dat ze moeite hebben met het zien van het grotere geheel.

Sterke Focus op Details

  • Veranderingen in routines of onverwachte gebeurtenissen kunnen onrust en angst veroorzaken. Routine is een belangrijk onderdeel in de wereld van iemand met Asperger, omdat het voorspelbaarheid en daarmee zekerheid biedt.

De Belangrijkste kenmerken van Asperger

Kenmerken van AspergerBeschrijving
Sociale interactie en communicatieMoeite met het begrijpen van non-verbale signalen en sociaal wenselijk gedrag.
Sensorische gevoeligheidGevoeligheid voor geluiden, aanrakingen en geuren.
Beperkte interesses en activiteitenSpecifieke, intense interesses en de neiging om zich volledig hierop te focussen.