Asperger en liegen

Liegen is een complex gedrag dat de meeste mensen op enig moment in hun leven vertonen. Asperger en liegen is voor de meeste Aspie’s een combi die een unieke reeks ongewilde uitdagingen gaat opleveren. Echter een van de meest voorkomende misvattingen over het syndroom van Asperger is dat mensen met deze aandoening niet kunnen liegen. In werkelijkheid is het niet zozeer dat ze niet kunnen liegen, als wel dat ze moeite hebben het perspectief van andere mensen te begrijpen, of hen proberen te manipuleren. Veel mensen met Asperger hebben moeite om de nuances van sociale situaties te begrijpen. Ook waarom iemand zou liegen of zelfs hoe je kunt detecteren wanneer iemand liegt.

Liegen

Liegen is een gedrag dat wordt gekenmerkt door het opzettelijk verstrekken van valse informatie. E.e.a. om een andere persoon of groep mensen te misleiden. Het gebeurt meestal uit eigenbelang en kan verbaal of non-verbaal (bijv. via lichaamstaal) gebeuren. In het algemeen liegen mensen om verschillende redenen. Bijvoorbeeld het vermijden van straf, het verkrijgen van iets materieels of emotioneels, het manipuleren van anderen zodat ze medelijden of sympathie voelen, enz.

Asperger en liegen

Er zijn geen eenduidige regel. Over het algemeen kan iemand met Asperger niet liegen. Het concept is ze vreemd en ze zien het nut er niet van in. Bovendien vereist het bepaalde nuances in sociale omgangsvormen en vereist het geheugencapaciteit die anders besteed had kunnen worden.
Sommige deskundigen geloven dat mensen met het syndroom van Asperger minder snel liegen omdat ze moeite hebben het verschil tussen waarheid en fictie te begrijpen. Bovendien is uit onderzoek gebleken dat mensen met Asperger eerder mogelijke leugens vertellen uit beleefdheid of sociale acceptatie.

Het vermogen om te liegen vereist inzicht in wat andere mensen willen horen om voordeel of invloed te krijgen. Mensen met het syndroom van Asperger hebben echter moeite om de belangen en bedoelingen van anderen te begrijpen. Dit gebrek aan sociaal begrip maakt hen ook kwetsbaarder voor misbruik door anderen, die hen gemakkelijk kunnen manipuleren om valse informatie of ideeën te geloven 

Mensen met het syndroom van Asperger kunnen ook moeite hebben met traditionele communicatietechnieken zoals lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen en toon. Allemaal cruciale elementen bij het overbrengen van betekenis.

Enable registration in settings - general