Asperger symptomen

Het syndroom van Asperger beïnvloedt de sociale interacties, de communicatie en het gedrag. Mensen met het syndroom van Asperger hebben moeite met het begrijpen van sociale signalen, worstelen vaak met communicatie en ervaren sensorische gevoeligheden. De symptomen zijn vaak genuanceerd zijn en van persoon tot persoon verschillend. Hier kijken we naar de meest voorkomende Asperger symptomen.

Moeite met sociale interacties

Een van de eerste Asperger symptomen is moeite met sociale interacties. Kinderen met Asperger kunnen moeite hebben met het begrijpen van non-verbale signalen zoals gezichtsuitdrukkingen of toon van de stem. Ze kunnen ook moeite hebben om grapjes of sarcasme te begrijpen en geven de voorkeur aan letterlijke interpretaties van taal. Bovendien vinden kinderen met Asperger het vaak moeilijk om oogcontact te houden tijdens gesprekken of om lichaamstaal correct te interpreteren.
Ook bij volwassenen is een van de eerste Asperger symptomen het begrijpen van sociale signalen zoals lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen en toon van de stem. Ze kunnen ook moeite hebben met het aangaan van relaties of het voeren van gesprekken met anderen. Dit kan ertoe leiden dat ze zich geïsoleerd of onbegrepen voelen, omdat ze niet in staat zijn om subtiele hints van anderen op te pikken – wat het voor hen moeilijk kan maken om betekenisvolle banden met anderen te ontwikkelen. 

Communicatieproblemen

Zowel kinderen als volwassenen met het syndroom van Asperger kunnen ook moeite hebben om hun gedachten en gevoelens over te brengen of te tonen. Een onvermogen om hun spraak aan te passen aan hun publiek (bv. te formeel spreken of te technisch taalgebruik). Ze kunnen ook bepaalde zinnen herhalen of overdreven praten over specifieke onderwerpen. Daarbij merken ze niet de ongeïnteresseerd van de ander op.

Repetitief gedrag

Kinderen met autisme kunnen zich bezighouden met repetitief gedrag, zoals heen en weer schommelen, handgeklap, steeds opnieuw met hetzelfde speelgoed spelen, of bepaalde woorden of zinnen herhalen. Dit gedrag kan optreden als ze overweldigd of overprikkeld raken in een sociale situatie. Repetitief gedrag kan ook troost bieden in tijden van nood of frustratie.

Sensorische gevoeligheden 

Het syndroom van Asperger kan ertoe leiden dat mensen gevoeligheden intenser ervaren dan anderen. D at betekent dat ze fel licht en harde geluiden overweldigend of ongemakkelijk kunnen vinden. Ze kunnen ook overgevoelig zijn voor stoffen, texturen en smaken die andere mensen aangenaam of neutraal vinden. Bovendien zijn ze zich misschien minder bewust van lichamelijke ongemakken dan anderen, omdat de proprioceptieve feedback – ons vermogen om aan te voelen waar ons lichaam zich in de ruimte bevindt ten opzichte van andere voorwerpen om ons heen – verminderd is.

Starre denkpatronen 

Een van de Asperger symptomen bij zowel volwassenen als kinderen in het autismespectrum is dat ze starre denkpatronen vertonen. Deze kunnen zich uiten als moeite om flexibel te zijn in hun benadering van problemen. Ze kunnen gefixeerd raken op bepaalde onderwerpen die hen interesseren en het moeilijk vinden om hun aandacht te verleggen naar andere taken of activiteiten. Autisten kunnen ook gefrustreerd raken als er te veel veranderingen om hen heen plaatsvinden.  

Enable registration in settings - general