Kenmerken Asperger volwassenen

De meeste volwassenen met Asperger hebben weinig cognitieve of taal achterstanden. Er is vaak sprake van bovengemiddelde intelligentie. Toch kunnen volwassenen met Asperger andere symptomen ervaren. Veel van deze kunnen het dagelijks leven aanzienlijk beïnvloeden.

Kenmerken van hoogfunctionerend autisme bij volwassenen kunnen worden onderverdeeld in drie groepen:

Emotionele- en gedrags- symptomen

 • Het onvermogen om emotionele problemen te begrijpen
  Het moeite hebben met het interpreteren van sociale of emotionele aangelegenheden, zoals verdriet of frustratie. 
 • Overdreven emotionele reacties
  Niet altijd de intentie, maar door het moeilijk kunnen omgaan met emotionele gevoelens of frustraties, of door verandering in patronen kunnen overdreven emotionele uitbarstingen ontstaan.
 • Eigen perspectief
  Volwassenen met Asperger kunnen moeite hebben om de wereld te zien vanuit het perspectief van een ander. 
 • Repetitieve gedragingen
  Repetitieve gedragingen is een veel voorkomend symptoom. Dit kan bijvoorbeeld iets een bepaald aantal keer draaien, of op een bepaalde manier een deur openen.

Communicatie symptomen

 • Uitzonderlijke verbale vaardigheden
  Volwassenen met Asperger kunnen over typische tot sterke verbale vaardigheden beschikken. Dit kan zich vertalen in betere vocabulaire-vaardigheden, vooral in gebieden van eigen interesse. Ze hebben ook de neiging om een goed geheugen te hebben voor details en informatie die men interessant vindt. Bovendien kunnen ze vaak grote taalkundige constructies maken of complexe problemen verbale formule met grote nauwkeurigheid en snelheid.
 • Non verbale communicatie
  Volwassenen met AS hebben moeite met non-verbale communicatie van en met anderen. Zoals handgebaren, gezichtsuitdrukkingen of lichaamstaal.
 • Sociale interactie
  Moeilijkheden op sociaal gebied. Mensen met AS kunnen moeite hebben met sociale interacties. Gezellig over koetjes en kalfjes kletsen is niet hun ding.
 • Spraak
  Het is niet ongebruikelijk dat volwassenen met AS een emotieloze of repetitieve manier van spreken hebben. Ook het volumeknop ontbreekt vaak in bijvoorbeeld een kerk of bibliotheek.
 • Oogcontact
  Zo mogelijk wordt oogcontact vermeden.

Overige symptonen

 • Onhandigheid
  Motorische onhandigheid, kan zich uiten in een manier van lopen of bewegen, maar ook bij fijn-motorische handelingen zoals een brief openen.
 • Obsessie
  Het is niet ongebruikelijk dat mensen met Asperger kunnen hyperfocus hebben. Het is meestal gericht op een specifiek onderwerp. Ze hebben vaak een diepgaand begrip en een uitgebreide woordenschat met betrekking tot dit onderwerp. Zij kunnen er ook op staan om erover te praten wanneer zij met anderen omgaan.

Concentratievermogen

Maar gelukkig zijn er ook symptomen die we als voordelig of nuttig kunnen beschouwen. Zo hebben volwassenen met AS vaak een indrukwekkend concentratievermogen. Ze kunnen zich gericht concentreren op een probleem of probleem. De aandacht voor details maken hen ongelooflijk succesvol in het oplossen van problemen.

Samenvattend

Volwassenen met het syndroom van Asperger kunnen symptomen ervaren zoals: onhandige sociale interacties, moeite met het praten met anderen en een onvermogen om non-verbale gedragingen bij anderen te interpreteren. Ook kunnen ze herhalende gedragingen vertonen en een hyperfocus ontwikkelen op routines en regels. Volwassenen met AS hebben vaak sterke intellectuele mogelijkheden en taal-vaardigheden. Ze geven veel aandacht aan details en kunnen zich gedurende langere tijd focussen.

Hoewel de meeste mensen met het syndroom van Asperger of een autisme spectrum stoornis als kind worden gediagnosticeerd, ontdekken sommige volwassenen de oplossing voor hun symptomen pas op volwassen leeftijd.

Enable registration in settings - general