Syndroom van Asperger

Wat is het Syndroom van Asperger?

Syndroom van Asperger


Het Syndroom van Asperger is een vorm van autisme. Het is vernoemd naar de Oostenrijkse kinderarts Hans Asperger, die het Syndroom van Asperger voor het eerst beschreef in 1944. Mensen met Asperger hebben vaak problemen met sociale interactie, communicatie en vertonen specifieke interesses.

Hoewel het Syndroom van Asperger onderdeel uitmaakt van het autismespectrum, hebben mensen met Asperger vaak minder last van spraak- en taalproblemen. Ook zijn ze vaak gemiddeld tot bovengemiddeld intelligent.

Kenmerken van het Syndroom van Asperger

Het Syndroom van Asperger is een vorm van autisme die zich kenmerkt door specifieke sociale, communicatieve en gedragsmatige eigenschappen. Mensen met Asperger hebben moeite met het begrijpen van sociale signalen, zoals lichaamstaal en stemintonatie. Ze hebben ook vaak een beperkt vermogen tot het voeren van alledaagse gesprekken en hebben moeite met het maken en behouden van vriendschappen.

Een van de kenmerken van Asperger is een beperkt scala aan interesses en activiteiten. Mensen met Asperger kunnen geobsedeerd raken door een bepaald onderwerp en hebben moeite met het schakelen tussen verschillende activiteiten.

Daarnaast hebben mensen met Asperger vaak moeite met veranderingen in routines en kunnen ze overgevoelig zijn voor bepaalde prikkels, zoals geluiden en texturen.

Kenmerken van Asperger
Moeite met sociale interactieBegrijpen van sociale regels
Moeite met non-verbale communicatieBeperkte interesses en activiteiten
Problemen met vriendschappen opbouwenBegrijpen wat anderen bedoelen

Deze kenmerken kunnen variëren van persoon tot persoon, waardoor het syndroom van Asperger zich op verschillende manieren kan uiten. Het is belangrijk om te beseffen dat mensen met Asperger vaak normaal of bovengemiddeld intelligent zijn en dat hun beperkingen voornamelijk liggen op het gebied van sociale interactie en communicatie.

Vergelijking met autisme

Hoewel het Syndroom van Asperger formeel niet langer als aparte diagnose wordt gebruikt, zijn er nog steeds verschillen tussen Asperger en autisme. Mensen met Asperger hebben vaak een normale tot hoge intelligentie en een normale taalontwikkeling, terwijl mensen met autisme vaak een vertraagde taalontwikkeling en een lagere intelligentie hebben.

Daarbij hebben mensen met Asperger vaak meer interesse in sociale interactie dan mensen met autisme, maar vinden ze het moeilijker om op de juiste manier te communiceren en contacten te onderhouden.

Overige kenmerken

Andere kenmerken van het Syndroom van Asperger kunnen zich uiten in obsessief en repetitief gedrag, een gebrek aan inlevingsvermogen en het hebben van routines en rituelen. Mensen met Asperger hebben vaak ook moeite met het begrijpen van abstracte concepten en met het interpreteren van humor en sarcasme.

Belangrijkste Punten:

  • Het Syndroom van Asperger is een vorm van autisme, vernoemd naar de Oostenrijkse kinderarts Hans Asperger.
  • Mensen met Asperger hebben vaak problemen met sociale interactie, communicatie en tonen specifieke interesses.
  • Het Syndroom van Asperger kenmerkt zich door minder spraak- en taalproblemen en gemiddeld tot bovengemiddelde intelligentie.

Diagnose van het Syndroom van Asperger

Het Syndroom van Asperger kan worden vastgesteld door een professionele evaluatie. Hierbij wordt gekeken naar verschillende diagnostische criteria, zoals:

  1. Sociale interactie.
  2. Beperkte interesses en repetitief gedrag.
  3. Moeite met communicatie.
  4. Problemen met verbeelding en abstract denkvermogen.
  5. Sensitiviteit voor zintuiglijke prikkels.

Om te worden gediagnosticeerd met het Syndroom van Asperger, moeten deze kenmerken aanwezig zijn in een mate die problemen oplevert in het dagelijks functioneren. Een professionele evaluatie kan worden uitgevoerd door een psycholoog, psychiater of een andere specialist op het gebied van neuropsychologische evaluaties.

Diagnostische instrumenten

Er zijn verschillende instrumenten beschikbaar die kunnen worden gebruikt bij het evalueren van het Syndroom van Asperger. Deze omvatten:

InstrumentBeschrijving
Autisme Diagnostisch Interview-Revised (ADI-R)Een gestructureerde vragenlijst voor ouders of verzorgers die informatie verzamelt over kenmerken van autisme of aanverwante stoornissen.
Autisme Diagnostische Observatie Schema (ADOS)Een semi-gestructureerd observatie-instrument om communicatie, sociale interactie en spel bij kinderen en volwassenen te evalueren.
Autisme Spectrum Quotient (AQ)Een zelfbeoordelingsvragenlijst die is ontworpen om autisme of autisme-achtige eigenschappen bij volwassenen te meten.

Deze instrumenten kunnen helpen bij het verzamelen van informatie over de aanwezigheid en ernst van symptomen van het Syndroom van Asperger.

Het is belangrijk op te merken dat de diagnose van het Syndroom van Asperger kan veranderen naarmate een persoon ouder wordt en zich ontwikkelt. Het is daarom belangrijk om regelmatig evaluaties uit te voeren om ervoor te zorgen dat de diagnose nauwkeurig blijft.

Behandeling van het Syndroom van Asperger

Het Syndroom van Asperger kan worden behandeld met verschillende therapieën en interventies, gericht op het verbeteren van sociale interactie, communicatie en het omgaan met specifieke interesses. Hoewel er geen genezing is voor Asperger, kunnen deze behandelingen helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Gedragstherapie

Gedragstherapie kan helpen bij het aanleren van sociale vaardigheden, zoals het herkennen van sociale signalen en het verbeteren van oogcontact. Deze therapie richt zich ook op het aanleren van emotionele regulatie en het verminderen van repetitief gedrag.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie kan helpen bij het omgaan met angst en depressie die vaak voorkomen bij mensen met Asperger. Deze therapie richt zich op het veranderen van negatieve denkpatronen en het aanleren van copingstrategieën.

Alternatieve therapieën

Sommige mensen met Asperger hebben baat bij alternatieve therapieën, zoals acupunctuur, yoga of chiropractie. Hoewel er geen wetenschappelijk bewijs is voor de effectiviteit van deze therapieën, kan het helpen bij het verminderen van stress en het verbeteren van slaap en gezondheid.

Medicatie

Er zijn geen specifieke medicijnen voor het Syndroom van Asperger, maar sommige symptomen kunnen worden behandeld met medicatie. Bijvoorbeeld, medicijnen kunnen helpen bij het verminderen van angst en depressie. Het is belangrijk om alleen medicatie te nemen onder begeleiding van een professionele zorgverlener.

De behandeling van het Syndroom van Asperger is meestal maatwerk en afgestemd op de individuele behoeften en symptomen. Het kan enige tijd duren voordat de behandeling effectief is, en er is geen garantie dat alle symptomen zullen verdwijnen. Het is belangrijk om geduldig te zijn en positieve ondersteuning te bieden aan mensen die leven met Asperger.

Leven met het Syndroom van Asperger

Leven met het Asperger kan uitdagend zijn. Het begrijpen van sociale signalen en communicatie kan moeilijk zijn, en specifieke interesses kunnen soms interfereren met dagelijkse activiteiten. Hier zijn enkele tips voor het omgaan met deze uitdagingen:

Ondersteuning voor sociale interactie

Mensen met Asperger kunnen het soms moeilijk vinden om sociale signalen en subtiliteiten te begrijpen. Het kan helpen om te oefenen met gespreksvaardigheden en te leren hoe je non-verbale signalen kunt interpreteren. Daarnaast kan het nuttig zijn om betrokken te zijn bij sociale groepen of activiteiten om sociale vaardigheden te verbeteren en nieuwe vriendschappen te maken.

Communicatiehulpmiddelen

Voor sommige mensen met het Syndroom van Asperger kan het gebruik van communicatiehulpmiddelen, zoals visuele schema’s of pictogrammen, nuttig zijn om de communicatie te verbeteren. Daarnaast kan het ook helpen om duidelijke en directe instructies te krijgen om beter te begrijpen wat er van je wordt verwacht.

Ondersteuning voor specifieke interesses

Mensen met het Syndroom van Asperger hebben vaak specifieke interesses waaraan ze zeer gehecht zijn. Het kan nuttig zijn om manieren te vinden om deze interesses in dagelijkse activiteiten te integreren. Bij bijvoorbeeld het vinden van een baan in een verwant gebied of het vinden van hobby’s die deze interesses ondersteunen.

Ondersteuning voor dagelijkse activiteiten

Sommige mensen met het Syndroom van Asperger kunnen moeite hebben met dagelijkse activiteiten, zoals plannen maken of taken voltooien. Het kan nuttig zijn om een dagelijks schema te maken en prioriteiten te stellen om deze activiteiten beter te beheren. Daarnaast kan het ook helpen om ondersteuning te zoeken bij een mentor of coach die kan helpen met uitdagingen op de werkplek of in het dagelijks leven.

Verdere informatie en begeleiding

Voor meer informatie en begeleiding over het Syndroom van Asperger, kunt u contact opnemen met uw huisarts of een specialist op het gebied van autisme. Er zijn ook verschillende organisaties en verenigingen die zich inzetten voor mensen met Asperger en hun families. Zoals de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en het Dr. Leo Kannerhuis.