Asperger bij volwassenen

Asperger bij volwassenen

Het stellen van een diagnose van het syndroom van Asperger kan soms pas op latere leeftijd plaatsvinden. Dit komt doordat veel volwassenen met Asperger bepaalde vaardigheden hebben aangeleerd. Vaardigheden die het makkelijker maken om te beter te kunnen functioneren in het dagelijkse en sociale leven.


De behandeling voor volwassenen met het Asperger syndroom richt zich vaak op het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het verbeteren van communicatie. Psychotherapie, zoals cognitieve gedragstherapie, kan helpen bij het aanpakken van angst en depressie die vaak voorkomen bij mensen met Asperger. Daarnaast kunnen ondersteuningsgroepen en trainingen gericht op zelfmanagement ook waardevol zijn voor volwassenen met Asperger.

Asperger bij volwassenenGedragDiagnoseBehandelingCommunicatie
Kenmerken– Moeite met sociaal gedrag– Vaak pas op latere leeftijd gesteld– Gericht op ontwikkelen van sociale vaardigheden en communicatie– Direct en minder subtiel
Diagnose– Specifiek gedrag– Kan lastig zijn op volwassen leeftijd– Psychotherapie en ondersteuningsgroepen– Moeite met non-verbale signalen

Asperger bij volwassenen

Volwassenen met Asperger kunnen normaal functioneren, maar kunnen moeite hebben in sociale situaties en met het behouden van een baan. Ze vinden het vaak lastig om contact te maken en te communiceren met collega’s. Daardoor kunnen misverstanden ontstaan en kunnen ze zich buitengesloten kunnen voelen.

Sollicitatiegesprekken zijn vaak moeilijk vanwege de moeilijkheden in taal en non-verbale communicatie. Omgaan met Asperger als volwassene kan daarom een uitdaging zijn. Het is belangrijk om te begrijpen dat Asperger een neurologische aandoening is en niet kan worden genezen. Echter, er zijn strategie├źn en technieken die mensen met Asperger kunnen helpen om beter om te gaan met sociale situaties en hun dagelijks leven.

Enkele manieren waarop volwassenen met Asperger kunnen leren omgaan met de stoornis zijn:

  • Training en coaching in sociale vaardigheden, waarbij specifiek wordt ingegaan op communicatie en interactie met anderen.
  • Psycho-educatie, waarbij mensen met Asperger meer leren over hun eigen symptomen en hoe anderen hierop kunnen reageren.
  • Cognitieve gedragstherapie, die kan helpen bij het omgaan met angst, stress en andere psychologische aspecten die gepaard kunnen gaan met Asperger.
  • Ondersteuning in werk- en educatieve omgevingen, zoals het aanpassen van taken en het bieden van structuur en duidelijkheid.

Omgaan met Asperger als volwassene vereist vaak een combinatie van deze benaderingen. Het kan nuttig zijn om professionele hulp van gespecialiseerde therapeuten en coaches te zoeken om de individuele behoeften en uitdagingen aan te pakken.

Sterke punten bij Asperger als volwassene:Minder sterke punten bij Asperger als volwassene:
– Sterke logische en analytische vaardigheden– Moeite met het begrijpen van sociale cues en non-verbale communicatie
– Diepgaande interesses en expertise op specifieke gebieden– Overweldigd worden door veranderingen en onverwachte situaties
– Gedetailleerde en nauwkeurige waarneming– Sociale isolatie en moeite met het aangaan en behouden van relaties

Omgaan met Asperger op het werk

Het omgaan met het Asperger syndroom op het werk kan een extra uitdaging vormen. Het is belangrijk om open en eerlijk te communiceren met collega’s en leidinggevenden over de specifieke behoeften en uitdagingen die gepaard gaan met Asperger. Het kan ook nuttig zijn om aanpassingen op de werkplek te bespreken, zoals het verminderen van prikkels en het bieden van duidelijke instructies.

Voor volwassenen met Asperger is het ook belangrijk om zelfzorg prioriteit te geven, zoals voldoende rust en regelmatige pauzes nemen om overstimulatie te voorkomen. Het vinden van een evenwicht tussen werk en vrije tijd kan helpen om overbelasting te voorkomen.

Omgaan met Asperger in sociale situaties

In sociale situaties kan het nuttig zijn om vooraf sociale scripts of gespreksonderwerpen te bedenken die als leidraad kunnen dienen. Het kan ook helpen om deel te nemen aan sociale vaardigheidstrainingen waarin specifieke situaties worden geoefend.