Wat is het Syndroom van Asperger?

Het syndroom van Asperger is een stoornis die invloed heeft op de manier waarop iemand denkt, voelt en zich gedraagt.
Het is een neurobiologische stoornis in het autisme-spectrum. Dit betekent dat de symptomen kunnen variëren van mild tot ernstig. Sommige mensen met Asperger zijn in staat om een relatief normaal leven te leiden, anderen kunnen constante zorg nodig hebben. Mensen met Asperger hebben moeite met sociale interactie en vertonen vaak vreemd of stereotiep gedrag. .

Syndroom van Asperger

Asperger en autisme

Het syndroom van Asperger is een vorm van autisme. Autisme is een stoornis die invloed heeft op hoe mensen communiceren en socialiseren. Mensen met autisme hebben vaak problemen met verandering en kunnen zeer repetitief zijn in hun gedrag. Het syndroom van Asperger is een mildere vorm van autisme. Mensen met Asperger kunnen moeite hebben met het begrijpen van sociale signalen en hebben vaak obsessies met specifieke interesses. Zij kunnen ook problemen hebben met motorische vaardigheden en coördinatie.
Het syndroom van Asperger wordt ingedeeld in het “mildere” einde van de autismespectrumstoornis.

Autismespectrumstoornis is een brede term die een reeks neurobiologische stoornissen omvat die worden gekenmerkt door moeilijkheden in de sociale interactie en communicatie.

Mensen met Asperger hebben vaak dezelfde problemen als mensen met Autisme, maar in mindere mate. De symptomen van Asperger kunnen variëren van persoon tot persoon.
Veel mensen met Asperger hebben sociale interactie- en communicatiestoornissen, maar ze kunnen ook andere symptomen hebben, zoals beperkte interesses of obsessieve hobby’s.

Sommige mensen met Autisme zijn non-verbaal of hebben een zeer beperkt spraakvermogen. Anderen spreken misschien vloeiend, maar hebben moeite met het begrijpen van emotionele signalen in de spraak van anderen (zoals toon van de stem, gezichtsuitdrukkingen, etc.). Mensen met Autisme kunnen variëren van goed functionerend (in staat om zelfstandig te wonen en een baan te houden) tot ernstig gehandicapt (niet in staat om te communiceren of voor zichzelf te zorgen). De ernst van de stoornis varieert van persoon tot persoon.

Symptomen van het syndroom van Asperger

Een of alle van de volgende Asperger symptomen kunnen voorkomen: 

  • Vertraagde spraak of helemaal geen spraak 
  • Moeite met het maken van oogcontact 
  • Problemen met het begrijpen van non-verbale signalen zoals lichaamstaal of toon van de stem 
  • onhandigheid in sociale situaties 
  • Obsessieve interesses 
  • Moeite met motoriek en coördinatie 
  • Gevoeligheid voor licht, geluid of aanraking 
  • Ongewone reacties op de manier waarop dingen ruiken, smaken, eruit zien of aanvoelen 

Oorzaken van Asperger

De oorzaak is onbekend. Men denkt echter dat het wordt veroorzaakt door een combinatie van genetische en omgevingsfactoren. Er bestaat geen genezing, maar er zijn behandelingen die mensen kunnen helpen.

Autisme en relaties

Omdat mensen met Asperger moeilijkheden ondervinden bij het maken en onderhouden van sociale contacten zijn ze vaak eenzaam. Ze kunnen zich afzetten tegen anderen of zichzelf isoleren door zich obsessief te richten op bepaalde hobby’s of interesses. Tot slot kan hun vreemde of stereotiepe manier van doen anderen afschrikken, waardoor ze niet uitnodigend overkomen. Dit maakt het lastig om sociale contacten te maken en te onderhouden, waardoor ze uiteindelijk eenzaam kunnen raken.

Ook kan het lastig zijn voor partner, familie en vrienden van iemand met Asperger. Door de sociale problemen en het vreemde of stereotiepe gedrag kunnen partner of familie zich geremd voelen in hun communicatie met de persoon met Asperger. Er kan onbegrip ontstaan door de vastberadenheid waarmee iemand met Asperger soms bepaalde hobby’s of interesses heeft. Het is dan belangrijk om begripvol te blijven en elkaar goed te informeren over wat er wel en niet werkt in sociale interacties. Open communicatie bij autisme en relaties is essentieel.

Autisme burnout

Mensen met Asperger of hoog-functionerend autisme zijn gevoelig voor autistische burnout. 
Er zijn veel mogelijke oorzaken van autistische burnout. Een belangrijke oorzaak is de constante inspanning om autistische trekken in sociale situaties te maskeren. Hoewel maskeren in sommige situaties nuttig kan zijn, kan het ook belastend zijn voor iemands mentale en emotionele gezondheid.Wanneer mensen met autisme een burnout ervaren, kunnen ze zich overweldigd, uitgeput en hopeloos voelen. De symptomen van een autisme burnout kunnen zich mengen in de dagelijkse activiteiten en het extra moeilijk maken om thuis, op het werk of op school te functioneren.

Autisme en Depressie

Het is geen geheim dat autisme en depressie vaak samengaan. Sterker nog, studies hebben aangetoond dat mensen met autisme meer kans hebben op depressie dan mensen zonder de aandoening.  Dit is logisch als je bedenkt hoeveel moeite veel autisten hebben in sociale situaties, wat kan leiden tot gevoelens van isolatie en eenzaamheid. Daarnaast kunnen moeilijkheden met communicatie en executief functioneren enorme frustraties veroorzaken, wat ook kan bijdragen aan de ontwikkeling van depressie.

De geschiedenis van het syndroom van Asperger

Het syndroom van Asperger werd voor het eerst beschreven in de jaren 1940 door de Oostenrijkse kinderarts Hans Asperger. Hij constateerde dat sommige van zijn patiënten moeite hadden met sociale interacties en repetitief gedrag, maar niet dezelfde cognitieve achterstand hadden als mensen met andere vormen van autisme. Zijn werk was buiten Oostenrijk grotendeels onbekend tot 1981, toen de Britse psychiater Lorna Wing een serie casestudies publiceerde waarin ze de term “syndroom van Asperger” gebruikte om een vergelijkbare groep patiënten te beschrijven 

Sindsdien is er veel controverse geweest over de vraag of het syndroom van Asperger een aparte aandoening is of gewoon een mildere vorm van autisme. In 2013 schrapte de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) uiteindelijk de diagnose syndroom van Asperger en plaatste het in de grotere categorie van autismespectrumstoornis.

Samenvatting

Het syndroom van Asperger is een vorm van autisme die de communicatie en sociale vaardigheden aantast. Het wordt gekenmerkt door repetitief gedrag en moeite met verandering. Ze kunnen moeite hebben met het begrijpen van en reageren op sociale signalen, en ze hebben vaak obsessies met specifieke interesses. Er bestaat geen genezing, maar er zijn behandelingen die kunnen helpen.

Syndroom van Asperger op Wikipedia

Enable registration in settings - general